به گزارش شما و اقتصاد: فرهاد چمنی، رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز با بیان اینکه افزایش نرخ دلار در کشور موجب شده تا توانایی مشتریان خارجی برای خرید فرش دستباف ایران چند برابر شود، گفت: برگزاری این دوره نمایشگاه اهمیت ویژه ای برای رونق بخشی به صنعت فرش دستباف ایران را دارد که در حال حاضر با رکود و بیکاری فزاینده دست به گریبان است. وی افزود: از آنجایی که هنوز افزایش نرخ ارز بر واردات مواد اولیه، دستمزد بافندگان و قیمت نهایی قالی ایران تاثیر نگذاشته ، بنابراین قیمت های فعلی فرش، برای مشتریان خارجی نرخ های بسیار مناسب و وسوسه کننده ای است.

وی با اشاره اینکه در حال حاضر، قیمت بین المللی هر تخته فرش دستباف ایرانی یک چهارم قیمت ها نسبت به سال 1394 است، اظهار داشت: بسیاری از تجار خارجی، در تماس های خود به ما اعلام کردند که در صورت برپایی نمایشگاه فرش دستباف، به دلیل محدودیت ناشی از بیماری کرونا و مسافرت های هوایی، آمادگی دارند تا از راه زمینی به ایران بیایند. چمنی با اشاره به مذاکرات و گفتگوهایی که با مشتریان خارجی به ویژه از کشور روسیه داشته است، تصریح کرد: امسال، برپایی نمایشگاه فرش دستباف تهران، فرصتی بسیار ارزشمند برای تجار خارجی است که قدرت و توانایی مالی بسیار مناسبی برای خرید قالی ایران دارند. وی در خصوص اهمیت این نمایشگاه برای فعالان داخلی فرش دستباف نیز گفت: در شرایطی که کشور به شدت به درآمدهای غیر نفتی نیازمند است، برپایی این دوره نمایشگاه مانند دست قدرتمندی است که می تواند گره رکود و بیکاری را از تار و پود فرش ایرانی باز کند.

به گفته رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز، افزایش نرخ دلار به رغم دارا بودن تبعاتی منفی برای اقتصاد ملی، بهترین فرصت برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی از جمله فرش دستباف را پیش آورده که قطعا زمینه استفاده از این فرصت، با برپایی نمایشگاه فرش دستباف فراهم می شود.

روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی تهران